Epilepsi eller feberkrampe?

Små barn kan både få feberkramper og epilepsi. Voksne får ikke feberkramper. Uavhengig av slags kramper det er så kan det arte seg som små rykninger, fjernhetsanfall, eller voldsomme kramper med bevissthetstap. Da er det hensiktsmessig at du vet hva du skal gjøre.   

Infeksjoner hos små barn kan føre til rask temperaturøkning, og fordi temperatursenteret til små barn ikke er ferdigutviklet ennå, kan dette føre til kramper. 
Epilepsi er en sykdom i hodet som kan gi de samme symptomene. Epilepsi er en samlebetegnelse på ulike typer anfall som skyldes forstyrret elektrisk aktivitet i hjernen. 

Personen kan knytte hendene, og føttene peker nedover. Og kroppen kan riste. Se spesielt etter øyner som ruller bakover. Vedkommende kan få respirasjonsstans i sekunder av gangen, men det kan også bare være rykninger, tilstivninger, eller fjernhet. Er det et kraftig krampeanfall kan det fråde ut av munnen deres. Det er ikke uvanlig at man tisser på seg og har avføring under ett anfall. Det kan komme blod ut av munn, men det er ofte fordi de har bitt seg i munnen. 

Det er skummelt for de som opplever det for første gang, så det er greit å ringe 113. 

Kjenn på barnet. Er barnet febervarmt og dere mistenker en feberkrampe, så er det lurt å kjøle ned barnet: Ta av klær slik at det bare ligger i bleien, og hent kalde kluter. 

Førstehjelpstiltak:

  1. Pass på hodet, slik at det ikke slår hodet i gulvet/asfalten/isen. 
  2. Ta tiden (113 vil gjerne vite hvor lenge det varte)
  3. Bli hos vedkommende. Ikke hold fast kroppen og ikke putt noe i munnen.
  4. Når krampene avtar, legg vedkommende i stabilt sideleie, og pass på pusten. 
  5. Gi Buccolam om personen har dette (etter anvisning)  

Lignende artikler