Astma

Barn kan få pusteproblemer av ulike årsaker. Barn som er i barnehagealder eller SFO alder er «ikke ferdig» ennå, og det er en del som er annerledes enn hos oss voksne. De har små trange luftrør og de kan bli fortere akutt syke enn voksne. 

Et astmaanfall skyldes at luftveiene blir trange og forårsaker hvesing og pustevansker. Akutte astmaanfall vil ofte være utløst av ytre faktorer, og er som regel på grunn av en  luftveisinfeksjoner. Det kan også utløses av pollen, dyrehår, støv, røyk, kulde og varme eller enkelte medisiner.  Noen ganger er det av en forklarlig grunn. 

Symptomer dere skal se etter er dette: 

 • Pustevansker, særlig ved utpusting
 • Hoste, 
 • Blåfarge av lepper, 
 • Inndragninger i halsgrop og mellom ribbein
 • Nesevingespill
 • Angst og uro
 • Slitenhet
 • Vansker med å snakke på grunn av tungpust

Førstehjelp:

 • Forbli rolig og berolige barnet. 
 • Finn frem inhalatoren om barnet har dette. Denne bidrar til at luftveiene blir mindre trange. 
 • Oppfordre vedkommende til å puste langsomt og dypt. Pust gjerne sammen med barnet. 
 • Få barnet til å slappe av i en mest mulig behagelig posisjon. Oftest vil det være at vedkommende sitter lett fremoverbøyd med armene hvilende på f.eks. på en stolrygg eller over fanget deres. Det kan også hjelpe å løse på trange og varme klær. 

 • Ring 113 og tilkall ambulanse om:
 • anfallet ikke gir seg på få minutter
 • barnet har vanskeligheter med å prate
 • Hvis dette er det første alvorlige astmaanfallet

Lignende artikler