Kurs om Vold og Overgrep del 1 og 2

At noen mennesker er voldelige og begår seksuelle overgrep mot barn er for mange ubegripelig.

Kurs for voksne som jobber med barn og ungdom (Kurspakke 1)

Det kan være lettere å snu seg bort enn å bry seg. Mange gjør det, spesielt når vi ikke kan være helt sikre, selv om magefølelsen sier at noe er galt. Vi må tåle å se og våge å agere.

10 % av alle barn opplever Vold og Overgrep. Overgrepene skjer av tillitspersoner i 9/10 tilfeller, og det tar i gjennomsnitt 17 år før man deler opplevelsene sine. Det er mye skam og skyldfølelse som preger disse barna. Kan vi være med å snu statistikken?

Mange barn vet ikke at det de er utsatt for er galt. Ingen har fortalt de det. Når barn ikke vet eller voksne ikke våger å bry seg, fortsetter overgrepene. Vi i Ditt Barns Førstehjelp er overbevist om at overgrep må tales i hjel og ikke ties ihjel. På denne måten kan vi gjøre handlingsrommet til overgriperen mindre og stoppe overgrep mot de sårbare og dyrebare barna.

Vi tilbyr et informativt, berørende og viktig kurs. Hva skal du se etter, hva sier lovverket og hva kan du gjøre for å stoppe overgrep og vold mot barn. Hvilke ressurser finnes der ute?
Etter kurset vil dere som ansatte sitte igjen med en ressursbank, slik at dere er bedre rustet til å jobbe med tema og reagere på en fornuftig og handlekraftig måte, når man får en bekymring.

Vi tilbyr del 1 og del 2 av kurset.
Del 1 er grunnleggende kunnskap om tema. Del 2 er som en oppfølging etter vi har vært hos dere med del 1. Her tar vi en viktig repetisjon og litt mer «dypdykk». Hvordan snakker vi med barn? Traume og toleransevinduet? Symptomer som ligner på andre tilstander og sykdommer? Vi diskuterer viktige caser og dilemmaer dere ofte står i.

Kursholder Lena Hansen har selv egne erfaringer om overgrep. Hun har jobbet som sykepleier i over 20 år og all hennes erfaring er med barn og ungdom. Hun har vært seksjonsleder på barneavdelingen på Ahus og leder i Skedsmo kommune. Hun har vært leder for et stort barne og ungdomsarbeid, med over 900 barn på en barnefestival,  hvor de blant annet hadde et tett samarbeid med barnevern, krisesenter og flyktningmottak.

DU MÅ TRO DET KAN SKJE, FOR Å SE DET!

5900 kr

for inntil 20 ansatte.

Kurs for voksne som jobber med barn og ungdom + eget kurs for barn (Kurspakke 2)

Dette kurset inneholder alt i Kurspakke 1 som er for voksne og ungdommer. I denne kurspakken vil det være en samling for barn i tillegg.

Et barn kan ikke stoppe overgrep selv. Og hvis barnet ikke vet hvor grensen går for egen kropp, er sjansen enda mindre for at de sier ifra om vold og overgrep.

Min kropp! er en alderstilpasset samling som passer for førskolebarn i barnehager og småtrinnet i barneskolen, 1. – 4. trinn. Samlingen handler om kroppen vår og alt den kan, om gode og vonde hemmeligheter, samt grensesetting.

De fleste barn vet godt hva de skal gjøre om brannalarmen går. Men de vet ikke hva de skal gjøre om voksne slår, eller utnytter dem seksuelt. Hensikten med samlingen er å forebygge at overgrep skjer, og at det fortsetter.

Samlingen for barna varer i ca. 30 minutter og formidles på en forståelig, tydelig og god måte.

Denne kurspakken leveres i samarbeid med kursholder fra Drivkraft, som leverer kurs med fokus på formidling til barn om vold og overgrep.

7490 kr

for inntil 20 barn.
Du kan besøke hjemmesiden til Drivkraft her: https://drivkraft.online/tjenester/opplysning

Lignende artikler