Kurs om vold og overgrep


At noen mennesker er voldelige og begår seksuelle overgrep mot barn er for mange ubegripelig. Det kan være lettere å snu seg bort enn å bry seg.

Les mer


At noen mennesker er voldelige og begår seksuelle overgrep mot barn er for mange ubegripelig.

 

Kurs for voksne som jobber med barn og ungdom

Det kan være lettere å snu seg bort enn å bry seg. Mange gjør det, spesielt når vi ikke kan være helt sikre, selv om magefølelsen sier at noe er galt. Vi må tåle å se og våge å agere.

10 % av alle barn opplever Vold og Overgrep. Overgrepene skjer av tillitspersoner i 9/10 tilfeller, og det tar i gjennomsnitt 17 år før man deler opplevelsene sine. Det er mye skam og skyldfølelse som preger disse barna. Kan vi være med å snu statistikken?

Mange barn vet ikke at det de er utsatt for er galt. Ingen har fortalt de det. Når barn ikke vet eller voksne ikke våger å bry seg, fortsetter overgrepene. Vi i Ditt Barns Førstehjelp er overbevist om at overgrep må tales i hjel og ikke ties ihjel. På denne måten kan vi gjøre handlingsrommet til overgriperen mindre og stoppe overgrep mot de sårbare og dyrebare barna.

Vi tilbyr et informativt, berørende og viktig kurs. Hva skal du se etter, hva sier lovverket og hva kan du gjøre for å stoppe overgrep og vold mot barn. Hvilke ressurser finnes der ute?
Etter kurset vil dere som ansatte sitte igjen med en ressursbank, slik at dere er bedre rustet til å jobbe med tema og reagere på en fornuftig og handlekraftig måte, når man får en bekymring.

Kursholder Lena Hansen har selv egne erfaringer om overgrep. Hun har jobbet som sykepleier i 22 år og all hennes erfaring er med barn og ungdom. Hun har vært seksjonsleder på barneavdelingen på Ahus og leder i Skedsmo kommune. Hun har vært leder for et stort barne og ungdomsarbeid, med over 900 barn på en barnefestival,  hvor de blant annet hadde et tett samarbeid med barnevern, krisesenter og flyktningmottak.

DU MÅ TRO DET KAN SKJE, FOR Å SE DET!

4500 kr

for inntil 20 ansatte.

 

 

Kurs for barn og ungdom

Vi tilbyr også alderstilpasset informasjon i barnehager og skoler.

Vi jobber for at barn og ungdom tydelig skal vite hvor grensene går på egen kropp. At de vet at den voksne alltid har ansvaret i en slik situasjon, og at de alltid må melde ifra til en trygg voksen om det skulle oppstå.

Vi vil informere barn og ungdom om hva vold og overgrep er, om hva som er privat på kroppen og hva som er vonde hemmeligheter.

Ta kontakt for pristilbud til din arbeidsplass.
Lurer du på noe, ta kontakt!


Vårt oppdrag er å overføre kunnskap og skape trygghet slik at de ansatte i barnehager, skoler, foreldre, idrettslag og bedrifter skal få førstehjelp i «hendene».

Hei! Send en melding her.

Lurer du på noe eller ønsker å bestille førstehjelpskurs?