Kurs om vold og overgrep


At noen mennesker er voldelige og begår seksuelle overgrep mot barn er for mange ubegripelig. Det kan være lettere å snu seg bort enn å bry seg.

Les mer


At noen mennesker er voldelige og begår seksuelle overgrep mot barn er for mange ubegripelig.

 

Kurs for voksne som jobber med barn og ungdom

Det kan være lettere å snu seg bort enn å bry seg. Mange gjør det, spesielt når vi ikke kan være helt sikre, selv om magefølelsen sier at noe er galt.

Mange barn vet ikke at det de er utsatt for er galt. Ingen har fortalt de det. Når barn ikke vet eller voksne ikke bryr seg, fortsetter overgrepene.

Vi tilbyr informasjonskurs om hva vi må se etter og hva vi kan gjøre for å stoppe overgrep og vold mot barn.

 

Kurs for barn og ungdom

Vi tilbyr også alderstilpasset informasjon i barnehager og skoler.  Statistikken sier at det i gjennomsnitt går 17 år før utsatte forteller om overgrep til noen.

Vi jobber for at barn og ungdom tydelig skal vite hvor grensene går på egen kropp. At de vet at den voksne alltid har ansvaret i en slik situasjon, og at de alltid må melde ifra til en trygg voksen om det skulle oppstå.

Vi vil informere barn og ungdom om hva vold og overgrep er, om hva som er privat på kroppen og hva som er vonde hemmeligheter.

Ta kontakt for pristilbud til din arbeidsplass.
Lurer du på noe, ta kontakt!


Vårt oppdrag er å overføre kunnskap og skape trygghet slik at de ansatte i barnehager, skoler, foreldre, idrettslag og bedrifter skal få førstehjelp i «hendene».

Hei! Send en melding her.

Lurer du på noe eller ønsker å bestille førstehjelpskurs?