Samarbeid med fordeler!


Vi har inngått et samarbeid med Barnehageforum og SFO Nett. Ditt Barns Førstehjelp bidrar med vår lange erfaring med å jobbe med barn, og vår helsefaglige kompetanse.

Les mer


Vi har inngått et samarbeid med Barnehageforum og SFO Nett. Ditt Barns Førstehjelp bidrar med vår lange erfaring med å jobbe med barn, og vår helsefaglige kompetanse. Dette vil bidra til tidsriktig og økt kunnskap i organisasjonene. Samtidig vil medlemmene av disse organisasjonene få medlemsfordeler når man bruker Ditt Barns Førstehjelp som kursleverandør.

 

Det er en glede for oss å være med på dette samarbeidet. Både Barnehageforum og SFO Nett er gode organisasjoner som tilfører ansatte som jobber med barn god og nyttig kunnskap. Dette kommer barna til gode, og det er akkurat det vi vil. Vi ønsker å heve kompetansen vedrørende førstehjelp på barn og øke kunnskapen om hvordan man kan oppdage at barn har vært utsatt for vold og overgrep. Vår visjon er at hele Norge skal få et kunnskapsløft som bidrar til å redde liv og ikke minst hjelpe barn i en utsatt livssituasjon. Vi tror at vårt samarbeid vil gi alle medlemmene mer trygghet på arbeidsplassen, og trygghet skaper handlekraft!

Det forskes hele tiden på hva som er det beste av teknikker vedrørende førstehjelp, og det er forskjell på hvordan vi utfører livreddende tiltak i dag og bare for noe år siden. For oss er det viktig å hele tiden være oppdatert på dette, slik at vi alltid kan gi den beste opplæringen. Vår oppgave inn mot organisasjonene er nettopp å tilføre medlemmene tidsriktig og relevant informasjon. Vi ønsker at alle medlemmer skal kunne bruke hjemmesidene aktivt, for vi ønsker at barn skal reddes og hjelpes. De er vårt hovedfokus, og vi brenner for at kunnskapen skal spres i barnehager og skoler.

Våre kurs bærer preg av engasjement og relevant erfaring. Vi tilpasser kursene etter de behovene hver enkelt barnehage eller SFO har. Vi tar tak i virkelige og dagligdagse utfordringer på arbeidsplassen man kan kjenne seg igjen i, og da er det lettere å se seg selv aksjon for å bruke det man har lært i kursene. Vårt samarbeid med Barnehageforum og SFO Nett er for oss et privilegium. For nå er det enda fler som kan få tilført kunnskap som redder og hjelper barn. Dette er en viktig del av kunnskapsløftet vi drømmer om!
Lurer du på noe, ta kontakt!


Vårt oppdrag er å overføre kunnskap og skape trygghet slik at de ansatte i barnehager, skoler, foreldre, idrettslag og bedrifter skal få førstehjelp i «hendene».

Hei! Send en melding her.

Lurer du på noe eller ønsker å bestille førstehjelpskurs?