Førstehjelp for skoler


Dette er et førstehjelpskurs som direkte knytter seg til førstehjelp for de som har omsorg for barn i skolealder. Det kan oppstå akuttsituasjoner på skolen og i skolegården, og vår oppgave er å overføre kunnskap til de ansatte om hva de skal gjøre, og ikke minst «hvorfor» de skal gjøre det.

Vi benytter kun førstehjelpsinstruktører med sykepleierutdanning, og vi er spesialiserte på barn. Vi har lang erfaring med å holde kurs, og dette medfører at vi vet hva skoler og ansatte trenger av kunnskap og praktiske øvelser. «Øvelse gjør mester», derfor gjennomfører vi mye praktiske caser og praktiserer på mange dukker samtidig.

Vi er opptatt av at de ansatte på skolene skal vite hva man skal gjøre om det skulle skje en akutt situasjon med en kollega. Dette kurset vil derfor også dekke førstehjelp rettet mot voksne i forhold til hjerteinfarkt, hjerneslag, og HLR.

Våre kurs er lagt opp til en teoretisk del og en praktisk del. Vi lager caser som er relevante for din situasjon og disse casene endrer vi når vi kommer til dere ved neste anledning. Vi anbefaler førstehjelpskurs én gang i året, og minimum annet hvert år. Det skjer stadig ny utvikling innen førstehjelp for barn, og ikke minst så vil repetisjon skape trygghet for de ansatte.

Kursets innhold

 • Hva er det viktigste i førstehjelp?
 • Betydningen av 113
 • Hva gjør barn livløse?
 • Akutte tilstander/sykdommer hos barn: Astma, allergi, epilepsi, diabetes.
 • Akutte tilstander hos voksen: Hjerteinfarkt og hjerneslag
 • Sideleie (Praktisk)
 • Hjerte-lunge redning (junior og voksen) (praktisk)
 • Fremmedlegeme i hals (teori og praktisk)
 • Forgiftninge
 • Skader (brudd, blødninger, småskader,øyeskyll, skader i munn, hodeskader)
 • Caser: Personalet blir delt opp i grupper, hvor de øver på caser fra teoridelen (praktisk)
 • Brannskader
 • Utdeling av kursbevis

Kurset varer i tre timer med to ganger 10 min. pause. 

PRIS

kr 6200,-

for inntil 20 deltagere.
Det koster kr 310,- pr person over 20 deltagere. Ta kontakt for tilbud ved mange ansatte.

Inkludert i prisen

 • Et teoristerkt og praktisk rettet førstehjelpskurs
 • Førstehjelpsplakater; HLR og Sykdommer og skader
 • Giftinformasjonsplakat
 • Hefter om forgiftning sopp/planter
 • Kursbevis