Førstehjelp for skoler


Dette er et førstehjelpskurs som direkte knytter seg til førstehjelp for de som har omsorg for barn i skolealder. Det kan oppstå akuttsituasjoner på skolen og i skolegården, og vår oppgave er å overføre kunnskap til de ansatte om hva de skal gjøre, og ikke minst «hvorfor» de skal gjøre det.Vi benytter kun førstehjelpsinstruktører med sykepleierutdanning, og vi er spesialiserte på barn. Vi har lang erfaring med å holde kurs, og dette medfører at vi vet hva skoler og ansatte trenger av kunnskap og praktiske øvelser. «Øvelse gjør mester», derfor gjennomfører vi mye praktiske caser og praktiserer på mange dukker samtidig.

Vi er opptatt av at de ansatte på skolene skal vite hva man skal gjøre om det skulle skje en akutt situasjon med en kollega. Dette kurset vil derfor også dekke førstehjelp rettet mot voksne i forhold til hjerteinfarkt, hjerneslag, bevissthetstap og HLR.

Våre kurs er lagt opp til en teoretisk del og en praktisk del. Vi lager caser som er relevante for din situasjon og disse casene endrer vi når vi kommer til dere ved neste anledning. Vi anbefaler førstehjelpskurs én gang i året, og minimum annet hvert år. Det skjer stadig ny utvikling innen førstehjelp for barn, og ikke minst så vil repetisjon skape trygghet for de ansatte.

 

Kursets innhold

 • Hva er det viktigste i førstehjelp?
 • Betydningen av 113
 • Hva gjør barn livløse?
 • Akutte tilstander/sykdommer hos barn: Astma, allergi, epilepsi, diabetes.
 • Akutte tilstander hos voksen: Hjerteinfarkt og hjerneslag
 • Sideleie (Praktisk)
 • Hjerte-lunge redning (junior og voksen) (praktisk)
 • Fremmedlegeme i hals (teori og praktisk)
 • Forgiftninge
 • Skader (brudd, blødninger, småskader,øyeskyll, skader i munn, hodeskader)
 • Caser: Personalet blir delt opp i grupper, hvor de øver på caser fra teoridelen (praktisk)
 • Brannskader
 • Utdeling av kursbevis

Kurset varer i tre timer med to ganger 10 min. pause. 

Casene i kurset er veldig populære. De ansatte deles inn i grupper, og skal løse praktiske oppgaver. Trening på roller er viktig slik at man vet hvem som skal ringe 113, hvem skal ta vare på de andre barna, og hvem som skal utføre det praktiske i forhold til barnet som er rammet av en sykdom/skade. Og praktisk trening mener vi er avgjørende for å håndtere en reell situasjon.

 

Pris

Opptil 20 ansatte. Ta kontakt for tilbud ved flere ansatte.

Vårt kurs koster

kr 5900,-

 

Inkludert i prisen

 • Et teoristerkt og praktisk rettet førstehjelpskurs
 • Førstehjelpsplakater; HLR og Sykdommer og skader
 • Giftinformasjonsplakat
 • Hefter om forgiftning sopp/planter
 • Kursbevis

 
Lurer du på noe, ta kontakt!


Vårt oppdrag er å overføre kunnskap og skape trygghet slik at de ansatte i barnehager, skoler, foreldre, idrettslag og bedrifter skal få førstehjelp i «hendene».

Hei! Send en melding her.

Lurer du på noe eller ønsker å bestille førstehjelpskurs?