Førstehjelp for barnehager


Dette er et førstehjelpskurs som direkte knytter seg til førstehjelp for de som har omsorg for barn. Vi har fokus på hva som kan oppstå i barnehagen og hva ansatte skal gjøre om de får en akuttsituasjon, og ikke minst «hvorfor» de skal gjøre det. Vi benytter kun førstehjelpsinstruktører med sykepleierutdanning, og vi er spesialiserte på barn.

Vi har lang erfaring med å holde kurs for barnehager, og dette medfører at vi vet hva barnehager trenger av kunnskap og praktiske øvelser. «Øvelse gjør mester», derfor gjennomfører vi mye praktiske caser og praktiserer på mange dukker samtidig. Vi er glade og stolte av hundrevis av fornøyde barnehager i Oslo, Viken, Bergen, Stavanger og resten av landet.

Våre kurs er lagt opp til en teoretisk del og en praktisk del. Vi lager caser som er relevante for din situasjon. Vi anbefaler førstehjelpskurs én gang i året, og minimum annet hvert år. Det skjer stadig ny utvikling innen førstehjelp for barn, og ikke minst så vil repetisjon skape trygghet for de ansatte.

Kursets innhold

 • Hva er det viktigste i førstehjelp?
 • Betydningen av 113
 • Hva gjør barn livløse?
 • Sykdommer hos barn: Astma, feberkramper, allergi, falsk krupp, epilepsi, diabetes.
 • Øvelse og demonstrasjon av Epi-pen og Buccolam
 • Sideleie (Praktisk)
 • Hjerte-lunge redning (baby, junior og voksen) (praktisk)
 • Fremmedlegeme i hals (teori og praktisk)
 • Forgiftninger
 • Skader (brudd, blødninger, hodeskader)
 • Brannskader
 • Caser: Personalet blir delt opp i grupper, hvor de øver på caser fra teoridelen (praktisk)
 • Utdeling av kursbevis

Kurset varer i tre timer med to ganger 10 min. pause 

PRIS

kr 6200,-

for inntil 20 deltagere.
Det koster kr 310,- pr person over 20 deltagere. Ta kontakt for tilbud ved mange ansatte

Inkludert i prisen

 • Et teoristerkt og praktisk rettet førstehjelpskurs
 • Førstehjelpsplakater; HLR og Sykdommer og skader
 • Giftinformasjonsplakat
 • Hefter om forgiftning sopp/planter
 • Kursbevis